Bilgisayar Destekli Terminoloji Çıkartılması

Burada mevcut metinlerden belirtimleri otomatik olarak çıkartan yazılımlara yer verilecektir. Terminoloji çıkartma araçları metinlerdeki terminoloji adaylarını otomatik olarak belirler ve bunlar kontrol edildikten sonra veritabanına kaydedilir.  Bazı araçlar çokdilli terminoloji çakartımı da yapabilmektedir.  Çıkartılan terim adayları genellikle bir liste halinde verilir, dil uzmanları ise (terminoloji uzmanı, teknik redaktör, çevirmen vb.) bu listeyi inceleyerek veritabanına alıancak terimler hakkında karar verir. Buradaki araçlardan büyük bir kısmı terminoloji yönetim sisteminin bir bileşenidir. Bu liste eksiz olma iddiasında değildir ve yzılımların 2013 yılı sonuna kadar olan sürümlerini esas alır.


Acrolinx

Acrolinx metinlerdeki hataların giderilmesini sağlayan birçok işlevin yanı sıra terminoloji çıkartma işlevi de içeren kapsamlı bir yazılımdır. Acrolinx ile gerek tek dilli gerekse çok dilli terminoloji çıkartma işlemi yapılabilir. Ayrıca içerdiği "Batch Checker" işlemi ile bütün bir belge projesi yeni terimler açısından kontrol edilebilir.İsteğe bağlı olarak edinilebilen bir eklenti sayesinde yeni terimler öneri sistemi kurulabilir. Acrolinx hakkında bu portalda ayrıntılı bilgile rbulabilirsiniz.

Web sitesi

Acrolinx GmbH
Friedrichstraße 100
10117 Berlin
Almanya


Tel.: +49 (030) 288 84 83 30 
Faks: +49 (030) 288 84 83 39
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

crossMining

Across firması terminoloji çıkartılması için farklı ürünlerle bütünleşik birçok çözüm sunmaktadır. Across Language Server (ALS) mevcut çeviri belleklerinden ve terminoloji veritabanından yararlanarak çok dilli terminoloji çıkartılmasında olanak sağlayan crossMining bileşenine sahiptir. Bu araçla tek dilli terminoloji çkartılması da yapılabilir. Özellikle teknik redaktörleri için hazırlanmış olan crossAuthor Linguistic yazılımı da terminoloji çıkartma işlevine sahiptir.  Across Personal Editgion yazılımında bulunan crossTerm de terminoloji çıkartma işlemi yapabilir.

Web sitesi

Across Systems GmbH
Im Stoeckmaedle 13
76307 Karlsbad
Almanya

Tel.: +49 (0) 7248 925 425
Faks: +49 (0) 7248 925 444
webmaster[at]across.net


LogiTerm

LogiTermKanada firması Terminotix tarafından geliştirilmiş çeviri bellek sistemidir. Bu yazılım terminoloji yönetim bileşenine ek olarak bir ya da iki dilli terminoloji çıkartma özelliğine de sahiptir.

Web sitesi

TERMINOTIX INC.
2053 Jeanne-d'Arc Ave
Suite 401
Montréal, Québec
H1W 3Z4
Kanada


Tel.: +1 514 989-9465
Faks.: +1 514 989-5005
E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


memoQ

MemoQ Kilgray firmasının çeviri bellek sistemidir. Yazılımın tam sürümünde tek dilli terminoloji çıkartma işlevi mevcuttur. Terimler çeviri belleklerinden çıkartılabildiği gibi LiveDoc veritabanlarından ya daçeviri belgelerinden çıkartılabilir. Çıkartma işlemi sonucunda terim adaylarını çeren bir liste verilir, bu liste dil uzmanları tarafıdna gözden geçirilir. MemoQ hakkında daha fazla bilgi için buraya bakınız.

Kilgray Deutschland GmbH 
In der Rosenburg
Rosenburgweg 49
53115 Bonn
Almanya


SDL MultiTerm Extract

MultitermExtract SDL firmasının terminoloji çıkartma yazılımıdır. Bu araç Multiterm terminoloji yönetim sistemiyle bütünleşiktir, yani MultiTerm Extract yazılımının kullanılabilmesi için aynı bilgisayar üzerinde SDL Multiterm yazılımı da yüklü olmalıdır. Terminoloji çkartma işlemi bir ya da iki dilli yapılaibilir ve TMX, TMW ve TXT formatları desteklenir.Çıkartma işleminden sonra dil uzmanı terminoloji adaylarını içeren bir liste elde eder.

Web sitesi

SDL Munich
SDL Ltd. Zweigniederlassung für Deutschland
Auenstrasse 100
80469 München

Tel.: +49 (0)89 24 291 201 
Faks: +49 (0)89 24 291 159


STAR TransitNXT

Transit NXT çeviri belleği ile aynı zamanda terminoloji de çıkartılabilir. Kanak metinden tek dilli terminoloji çıkartma yapılabilir. Çıkartılan terim adayları bir liste halidne sunulur. Dil uzmanı bu listeyi inceleyerek hangilerinin veritabanına alınacağına karar verir. Veritabanına alınacak belirtimler mevcut bir veritabanına eklenebileceği gibi başka bir öslzük olarak da saklanabilir. STAR terminoloji yönetimi için TermStar NXT yazılımını da sunar.

Web sitesi

STAR Deutschland GmbH 
Dornierstraße 3
71034 Böblingen
Almanya


Tel.: +49 7031 21 70-0
Faks: +49 7031 22 72 30
E-Posta: info[at]star-deutschland.net


TaaS - Terminology as a Service

TaaS Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve University of Sheffield ile Tilde, Kilgray ve TAUS firmalarının ortak projesidir. TaaS bulut temelli terminoloji çıkartma olanağı sunar. Bu platform üzerinden tek dilli terminoloji çıkartılabilir ve hedef dildeki belirtimler eklenebilir. Ayrıca terminoloji çıkartılmasından sonra oluşturulan terminoloji adayları listesi gözden geçirilerek TBX, TSV, CSV formatlarında kaydedilebilir. TaaS 2014 Nisan ayında henüz beta aşamasında bulunmaktadır ve buradan erişilebilir.


Termflow

Termflow, Transline Deutschland GmbH firmasının terminoloji iş akışı yazılımıdır. Web temeli bu yazılımla terminoloji çıkartılması da yapılabilmektedir. Yazılım PDF, XLF ve TXT formatlarını destekler. Terim adayları CSV ve TBX formatlarında dışarıya aktarılabilir. Termflow ayrıca across ve MultiTerm'e bağlantı sunmaktadır. Başka yazılımlara bağlantılar planlanmaktadır. (Güncel: Nisan 2014).


Web sitesi

Transline Deutschland GmbH
Am Heilbrunnen 47
72766 Reutlingen


Tel.: +49 (0) 7121 9463-0
Faks: +49 (0) 7121 9463-150