Türkçe Kaynaklar

Burada Türkiye'de ya da Türkçe yayımlanmış kaynaklara yer verilecektir.

 


 

 

Türkçe Terimbilim Kaynakçası

Türkçe ya da Türkiye'de yayınlanmış terminolojiyle ilgili kaynaklar derlenmiş ve pdf dosyası olarak kullanıma sunulmuştur. Burada yaklaşık 2000 kitap, makale ya da belgeye yer verilmiştir.  Kaynakçaya diğer Türk dillerinde yayınlanan yapıtlar da dahil edilmiştir.
Kaynakça dosyasına buradan (pdf, 676KB) erişilebilir.


 

Drewer, P.; Pulitano, D.; Schmitz, K.-D.; Ateşman E. (ed) (2015):

Terminoloji Çalışması - En İyi Uygulamalar 2.0

 

Yayına Hazırlayan:
Deutscher Terminologie-Tag e.V.

Koordinasyon ve Redaksiyon:
Petra Drewer, Donatella Pulitano, Klaus-Dirk Schmitz

Türkçeye Uyarlayan
Ender Ateşman

 

Grafiker Yayınları

 


>